Om

Hans Majestet Kongens Gardes 3. Gardekompani
Hans Majestet 3. Gardekompani er en seremoniell enhet som fungerer ikke bare som Gardens, men også forsvarets og Norges ansikt utad. Kompaniet opptrer og presterer i både inn- og utland og er verdensledende innenfor militær eksersis. Vi består av tre tropper; drilltropp, musikktropp og en kompanistab.

830481C4-49B4-4267-AD04-D06DF2C223FA
Vaktparade med drilloppvisning på slottsplassen

Musikktroppen
Musikkgardistene deltar mye på konserter, drilloppvisninger og parader i inn- og utland. Troppen består av ca 80 vernepliktige menn og kvinner. Et år i Hans Majestet Kongens Gardes 3. gardekompani er helt spesielt. I musikktropp er rekruttperioden en måned med mye sluttet orden og musikkøvelser hver dag. Deretter følger konsertsesongen i starten av desember, etter fullført debutkonsert. På nyåret gjennomfører vi vår store festkonsert i Oslo konserthus. Sesongen varer til drillsesongen starter i månedsskifte mars/april. Drillsesongen blir markert ved Lillehammerreveljen, og varer til dimisjon i september. Under denne sesongen reiser kompaniet mye i både inn- og utland og viser frem musikk- og drillprogrammet. 

050817_EWD-27
Signalkorpset med de gjenkjennbare signaltrommene i front av blokken

Drilltroppen
Drilltroppen er en oppvisningsenhet i verdensklasse innenfor geværeksersis. Troppen består hvert år av ca 40 vernepliktige som utover tjenesten spesialiserer seg til å kunne gjennomføre formasjonsdrill med og uten musikk. I drilltroppen er året litt annerledes enn hos musikktroppen. Søkere går gjennom et intervju og fysiske tester. De som anses å være gode nok blir tatt med for videre seleksjon på Huseby hvor man fortsetter seleksjonen frem til nyttår. Når drilltroppen er satt, starter utdanningen for alvor med fokus på fysisk fostring, eksersis og grunnleggende soldatutdanning. De er ikke med i konsertsesongen, men starter på nyåret med å lære inn drillprogrammet sammen med musikktroppen. Perioden avsluttes med gardesjefens evaluering av årets drillprogram. Så følger drillsesongen med seremonioppdrag, gatedrill på 17. mai og oppdrag både i inn- og utland.

IMG_8235

Stab
Kompanistaben i 3. gardekompani fungerer som et støtteapparat. Troppen består av 3-4 vernepliktige soldater som til enhver tid hjelper både befal og resten av kompaniet for å få ting til å gå i orden. Sammen med resten av kompaniet er staben med på oppdrag i inn- og utland hvor de står på stand, svarer på spørsmål fra publikum, samtidig som de støtter oppom befal. For å bli stabsgardist, må du ønske deg til garden på sesjon del 2. Deretter på Terningmoen vil man få informasjon om de forskjellige stillingene i hele kontigenten. Kompanistaben har inntak to ganger i året. Kommer du på riktig inntak, kan du søke deg til kp3-stab, hvor det blir gjort intervju for å finne den riktige kandidaten.