Evaluering av signalkorpset

Evaluering av signalkorpset

Tirsdag 19. November var det tid for en evaluering av signalkorpset.

Den store dagen begynte med at alle kledde seg opp i paradeuniform, og fant fram det fine instrumentet.

Evalueringen foregikk i Gardehallen og ble foretatt av Major Brekke, musikkinspektør Oberstløytnant Gudim, og et knippe andre befal.

 signaleval2

Evalueringen bestod av tre deler

Den første delen handlet om uniformen og instrumentet. Her inspiserte befalet buksepress, instrumentpuss, oppbinding av instrumenter og en hel del andre detaljer. Alle fikk individuelle tilbakemeldinger på hva som måtte utbedres.

 signaleval3

Andre del var en musikalsk del. Her begynte det med at signalhornblåserne ble testet alene, som duo eller som en gruppe i leirsignaler, parademarsj og bønn.

Etter dette måtte hele signalkorpset i ilden. Vi fremførte inspeksjonsmarsj nummer to, med stort hell.

signaleval1

Tredje del bestod av eksersis, gjennomgang av bønnekvartetter, hovedavløsning, høytidelig audiens og eikaparade.  Her var det hornblåserne som fikk brynt seg.

signaleval4

For anledningen kom det en vaktstyrke fra Kp2 for å overvære evaluering og for å støtte hornblåserne i eksersisdelen.

Her ble det også testet grunnleggende SLO ferdigheter og signalforflyttning.

Alt i alt ble det en bra dag, og signalkorpset ble godkjent!

Gardist Boge og Gardist Isefjær.

Vil takke gardist Braastad for bildene brukt i dette innlegget!

En liten fløyte her og en liten fløyte der!

Uten navn1

I år består fløytegruppa i 3.Gardekompanis hovedkorps av hele sju fløytister; Mari Eggan fra Trondheim, Linn Ansteensen Haugli fra Asker, Mari Nesvold fra Trondheim, Marte-Marie Kristoffersen fra Sandefjord, Emelin Louisa Refsnes fra Bergen, Silje Adelheid Sagen fra Odalen og Kjersti Spigset fra Trondheim. Vi spiller alle tverrfløyte, i tillegg til piccolofløyte i hovedkorpset. Aldri før har det vært så mange fløyte i samme kontingent, men hva gjør vel det? Nok en utfordring for befal, og ikke minst oss selv. Likevel, har vi er blitt en god og sammensveiset jentegjeng som koser oss på gruppeøvelser og ellers. Skravla går lett, og etterhvert når drillen sitter 100%, skal vi spille litt diverse kvartetter etc, så vi har noe å leke oss med.

Når vi løser oppdrag i form av å spille konserter, spiller vi i utgangspunktet tverrfløyte, i tillegg til Kristoffersen som også spiller fast piccolo. Men når vi går drill, da skal vi alle sammen spille piccolo. Å få sju piccoloer til å stemme og låte godt sammen, er en utfordring i seg selv, og det er ikke alltid like artig for de rundt oss.. Vitser som: «hva skal til for å få to piccoloer til å låte samstemt?» blir det en del av, men det tar vi med godt humør. Som Gardens musikktropp seg hør bør, har vi et variert og avansert program, men likeså morsomme og mindre seriøse. Både på piccolo og vanlig fløyte er det morsomme og varierende rytmer, og vi koser på øvelsene med majoren.

I utgangspunktet har vi en fast stemmefordeling blant oss som vi har under konsertoppsettet, men likevel rullerer vi litt på stemmene, så vi får litt variasjon mellom oss. I drillen er det kun fire stykker som skal gå om gangen, og her har vi hver vår stemme vi øver på, i tillegg til at vi rullerer på plassene så vi lærer oss alt vi skal alle sammen. Det er en fin løsning og fungerer veldig godt!

Fløytistene samlet til gruppeøvelse på kuben.

Fløytistene samlet til gruppeøvelse på kuben.

Fra venstre: Gardist Sagen, Gardist Kristoffersen, Gardist Eggan, Gardist Nesvold, Gardist Refsnes og Gardist Spigset.

Som du kanskje skjønner, er det gøy å spille fløyte i Garden! Sleng deg med du og!

 

IMG_6000

Hilsen visekorporal Haugli

Har du ikke søkt Gardemusikken ennå?

Vi vil ha deg i neste års musikkorps!

Vi vil ha deg i neste års musikkorps!

3.Gardekompanis musikkorps består utelukkende av soldater i førstegangstjeneste. Dette medfører at vi er avhengige av å få inn motiverte og lærevillige ungdommer til Gardemusikken hvert eneste år. Uavhengig av om du er innkalt til førstegangstjeneste, har vært på sesjon eller ikke har vært i noen som helst form for kontakt med Forsvaret, har du mulighet til å bli en del av Gardens musikktropp. Inneværende musikkgardister hadde innrykk i oktober og nærmer seg halvveis i tjenesten. Derfor er vi allerede i gang med å innkalle til prøvespill for neste års musikktropp!

Hovedkorpset under årets Festkonsert i Oslo Konserthus.Foto: Thomas Iversen/Forsvaret

Hovedkorpset under årets Festkonsert i Oslo Konserthus.
Foto: Thomas Iversen/Forsvaret

Når det gjelder fristen for å søke Gardemusikken for neste år, er det ennå ikke for sent! Vi har hatt våre første søkere inne på prøvespill, men det er fortsatt åpent for å søke. Er du født i 1994 eller tidligere, er du hjertelig velkommen på prøvespill hos oss til inntaket i oktober 2013. Vi trenger faktisk enda flere søkere for å oppnå et mest mulig kvalifisert og kompetent musikkorps, og oppfordrer både deg som har vært inne på tanken om å søke og deg som ikke har vurdert en førstegangstjeneste hos oss i 3.Gardekompani om å søke.

Signalkorpset i aksjon under festkonserten i Oslo Konserthus i januar. Foto: Thomas Iversen/Forsvaret

Signalkorpset i aksjon under festkonserten i Oslo Konserthus i januar.
Foto: Thomas Iversen/Forsvaret

For å nå ut til flest mulig potensielle søkere og gardemusikere ønsker vi at du som leser bloggen vår om å spre ordet videre til kjente og kjære som spiller et janitsjarinstrument. Er du født i 1995 og senere kan du søke deg inn for flere år frem i tid, det er ingen begrensning for hvilket år du ønsker å søke. Du kan med andre ord søke deg til 2015, 2016 og årene fremover hvis du allerede har bestemt deg for at Gardemusikken er noe for deg.

IMG_5878

Prøvespill for innrykket i oktober er som sagt i full gang, og prøvespillet holdes hovedsaklig på vårt bygg i Gardeleiren på Huseby i Oslo. I løpet av april vil vi også dra ut til utvalgte byer i landet for å gjøre det enklere for deg å prøvespille hos oss. Du treffer oss i følgende byer på følgende datoer i nær fremtid:

– Tromsø, 10.april 2013

– Trondheim, 11.april 2013

– Bergen, 12.april 2013

Hvis du er bosatt i nærheten av disse byene, og ønsker å avlegge ditt prøvespill andre steder enn i Oslo, legger du ved ditt ønske om hvilken by du vil prøvespille i når du fyller ut søknaden din. Når du da har fortalt oss om hvor i landet du vil prøvespille for oss, vil vi kalle deg inn til prøvespill i de ulike byene.

Hovedkorpset sammen med Øystein Sunde under årets festkonsert.Foto: Thomas Iversen/Forsvaret

Hovedkorpset sammen med Øystein Sunde under årets festkonsert.
Foto: Thomas Iversen/Forsvaret

Informasjon om hvordan du søker og andre spørsmål du måtte ha finner du mest sannsynlig svar på her: http://forsvaret.no/verneplikt/muligheter/Sider/musikkgardist-video.aspx

Her er link til søknadsskjema for musikktroppen: https://skjema.forsvaret.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=104

Sitter du fortsatt på spørsmål til oss kan du legge igjen en kommentar her på bloggen, du kan også sende oss en mail til 3.Gardekompani@gmail.com.

Vi håper på å treffe deg på prøvespill enten i Oslo, Tromsø, Trondheim eller Bergen!